มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564

6 ม.ค. 2565

142 view
  1. ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนต้องลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass ที่เว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ (การลงทะเบียนขอ Thailand Pass ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  2. ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยต้องเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย คือ (1) Phuket Sandbox หรือ (2) สถานกักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) โปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รูปประกอบด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2 และ https://www.tatnews.org/
  3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ