มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 171 view
มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️
🔴 ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สำหรับการเข้าประเทศทุกมาตรการ
🔴 ลดระยะเวลาพำนักในพื้นที่ Sandbox เหลือ 5 วัน (สำหรับมาตรการ Sandbox)
🔴 ลดระยะเวลากักตัวของมาตรการ AQ เหลือ 5 วัน สำหรับทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และได้รับวัคซีนไม่ครบ / ไม่ได้รับวัคซีน
🔴 มาตรการ Test and Go ตามเดิม
📌 ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass และมีกำหนดเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 สามารถเดินทางเข้าไทยโดยใช้มาตรการใหม่
_________________________________________
TEST AND GO (for travellers entering Thailand from 1 April 2022 onwards) ✈️
🔴 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure is no longer required for all entry measures.
🔴 Mandatory period for Sandbox Programme is reduced to 5 days.
🔴 Quarantine Period (for AQ scheme) for both vaccinated and unvaccinated travellers is reduced to 5 days.
🔴 Test and Go remains unchanged
📌 Travellers whose Thailand Pass has already been approved and are scheduled to enter Thailand under Test and Go scheme from 1 April 2022 onwards are eligible for this new measure.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ