การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 3

การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 3

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 441 view
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2566 โดยตั้งเป้าเจรจาฯ ให้สำเร็จภายใน 2 ปี ทั้งนี้ การจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับศรีลังกาจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและศรีลังกา และเป็นการสร้างโอกาสให้กับไทยในการขยายการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้
 
Mrs. Auramon Supthaweethum, Director-General of the Department of Trade Negotiations, led the Thai delegation to attend the 3rd round of negotiations of the Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement (STFTA) between 9 - 10 January 2023, with an aim to conclude the STFTA negotiations within 2 years. STFTA would become a key mechanism to help enhance the bilateral economic relations between Thailand and Sri Lanka. It will also provide opportunities for Thailand to expand trade and investment to new markets in South Asia.
 
https://adaderana.lk/news/87432/third-round-of-sri-lanka-thailand-fta-negotiations-to-kick-off-tomorrow

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ