สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ (Colombo)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ


(Colombo)

ที่ตั้ง

26 Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 7

เบอร์ติดต่อ

(9411) 752-9500-3 VOIP: 521601,521602

แฟ็กซ์

(9411) 752-9504

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์
(MR. PAITOON MAHAPANNAPORN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายอาทิตย์ ประสาทกุล
(MR ARTHIT PRASARTKUL)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวปรางทิพย์ คงฤทธิศึกษากร
(MISS PRANGTIP KONGRIDHISUKSAKORN)

- นายธม เพ็ชรภักดีพงษ์
(MR. THOM PETCHPUGDEPONG)

First Secretary
(First Secretary)

-

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางบุญพา เพ็ชรกนกพราว
(MRS. BUNPA PETCHKANOKPRAW)

Third Secretary
(Third Secretary)

-