กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พ.ศ. 2565

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

| 27 view

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนยากไร้ ณ โรงเรียนศรีกุนานันต์วิทยาลัย กรุงโคลัมโบ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรีกุนานันต์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ข้างวัดทีปทุตตมาราม ก่อตั้งโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ในขณะที่ทรงผนวชอยู่ที่ศรีลังกา และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมาราม ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ 70 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากไร้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ