คณะพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทย บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ชุมชนชาวศรีลังกา จำนวน 48 ครัวเรือนที่วัดศรีกัญกติระกาวิหาร เขตเมณิคคินณะ จังหวัด Central Province

คณะพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทย บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ชุมชนชาวศรีลังกา จำนวน 48 ครัวเรือนที่วัดศรีกัญกติระกาวิหาร เขตเมณิคคินณะ จังหวัด Central Province

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 85 view
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ โดยนายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต และนายพีระภัทร ทองรอด เลขานุการเอก เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทย ให้แก่ชุมชนชาวศรีลังกาจำนวน 48 ครัวเรือน ที่วัดศรีกัญกติระกาวิหาร เขตเมณิคคินณะ จังหวัด Central Province โดยถือเป็นกิจกรรมการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีบุคคลสำคัญ อาทิ พระ Halyale Nanavimala Thera เจ้าอาวาสวัดศรีกัญกติระกาวิหาร และศาสตราจารย์ Ranjith Bandara สมาชิกรัฐสภาและอดีตอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าร่วม เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความห่วงใยจากรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยต่อประชาชนชาว ศรีลังกาที่กำลังเผชิญสภาวะวิกฤติในหลายมิติ และย้ำถึงความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือศรีลังกาในด้านต่าง ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Bandara เป็นตัวแทนชาวศรีลังกา กล่าวขอถวายกิจกรรมบริจาคดังกล่าวเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และกล่าวแสดงความขอบคุณ รวมทั้งระบุรายนามบุคคลและองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลือชาวศรีลังกาในครั้งนี้
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ