นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เข้าพบนาย Thussara Rodrigo อธิบดีกรมพิธีการทูต

นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เข้าพบนาย Thussara Rodrigo อธิบดีกรมพิธีการทูต

29 ก.ค. 2564

104 view

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าพบนาย Thussara Rodrigo อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในศรีลังกาและไทย การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศรีลังกากับไทย และโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ