บทความเรื่อง Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

บทความเรื่อง Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

16 ก.พ. 2564

196 view

ขอเชิญอ่านบทความเรื่อง Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารประกอบ

Article_on_Multilateralism.pdf