ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งรัฐบาลไทยได้บริจาคให้แก่รัฐบาลศรีลังกาตามที่ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลศรีลังกา

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งรัฐบาลไทยได้บริจาคให้แก่รัฐบาลศรีลังกาตามที่ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลศรีลังกา

1 ก.ย. 2564

45 view
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นายทยทัต กาญจนพิพัฒน์กุล ที่ปรึกษา พร้อมด้วย น.ส.ปรียานิตย์ ลำเจียก เลขานุการเอก ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 19 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 45 เครื่อง ซึ่งรัฐบาลไทยได้บริจาคให้แก่รัฐบาลศรีลังกาตามที่ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลศรีลังกา เพื่อสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยพิธีการส่งมอบได้จัดขึ้น ณ กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา Admiral Prof. Jayanath Colombage ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา เป็นผู้แทนรัฐบาลศรีลังกาในการรับมอบของบริจาคดังกล่าว
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจขนาดพกพา จำนวน 2 เครื่อง และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 160 ชุด เพิ่มเติมให้แก่ฝ่าย
ศรีลังกาด้วย การมอบเครื่องช่วยหายใจในครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับศรีลังกา ผ่านการให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นการเผยแพร่สินค้านวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ