รางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖

รางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2566

| 110 view
กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับ "โมรียาและเอรียา จุฑานุกาล" คู่พี่น้องนักกอล์ฟหญิงมืออาชีพชาวไทย ผู้ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖
รางวัลการทูตสาธารณะเป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ประชาชนชาวไทยและ ความเป็นไทย ในหมู่ชาวต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั้ง โมรียาและเอรียา จุฑานุกาล คู่พี่น้องนักกอล์ฟหญิงมืออาชีพชาวไทย ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในวงการกีฬากอล์ฟสตรีระดับโลก ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ความสำเร็จดังกล่าวยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬากอล์ฟอย่างจริงจังเป็นจำนวนมากจนหลายคนประสบความสำเร็จในระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยตามมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น คู่พี่น้องนักกอล์ฟหญิงไทยยังช่วยเผยแพร่ อัตลักษณ์ความเป็นไทยในสายตาผู้ที่ติดตามทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและ การสร้างสังคมที่ดีควบคู่ไปด้วย
ทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
https://www.thailandfoundation.or.th/th/news_and_events/public-diplomacy-award-20203-moriya-ariya-jutanugarn/?fbclid=IwAR3GdDbwi-QTEVzLkweSUS17msYlAHnJyiw7ayegQVPVqtgQIx7MfyAI4dY

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ