สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการสัมมนาในหัวข้อ Buddhist Diplomacy

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการสัมมนาในหัวข้อ Buddhist Diplomacy

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

| 24 view

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Awarelogue Initiative ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ Buddhist Diplomacy ณ Buddhist Cultural Centre โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของพุทธศาสนาในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตตลอดจนความเชื่อมโยงระดับสูงที่ยาวนานระหว่างไทยกับศรีลังกา โดยในช่วงต้นของการสัมมนา นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้น Ven. Dr Wadinagala Pannaloka thera จากวิทยาลัย Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Thai Upasampada in Sri Lanka: An Appraisal” และพระมหาพจน์ พยัคฆ์พิทยางกูร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Monastic Correspondence between Thailand and Sri Lanka in the Nineteenth Century”

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนายังได้มีการเปิดตัวหนังสือ Buddhist Diplomacy – Sri Lanka Thailand Relations แต่งโดย Dr. George I. H. Cooke ตามด้วยการนำเสนอบทวิพากษ์หนังสือ Senior Prof. Nayani Melegoda อดีตคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.โคลัมโบ และการเสวนาโดย Prof. Maneesha Wanasinghe-Pasqual อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.โคลัมโบ และ Dr. Saroja Wettasinghe อดีตอธิบดีหอจดหมายเหตุแห่งชาติศรีลังกา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ