สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเครื่องช่วยหายใจแบบพกพาให้โรงพยาบาลกองทัพบกศรีลังกา

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเครื่องช่วยหายใจแบบพกพาให้โรงพยาบาลกองทัพบกศรีลังกา

8 มี.ค. 2564

153 view

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายทยทัต กาญจนพิพัฒน์กุล อุปทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยหายใจแบบพกพา (Mini Ventilator) จำนวน 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลกองทัพบก (Army Hospital) กรุงโคลัมโบ โดย พ.อ. Champika Attanayake ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ การมอบเครื่องช่วยหายใจในครั้งนี้เป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับศรีลังกา ผ่านการให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นการเผยแพร่สินค้านวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกในการจัดซื้อของต่างชาติ โดยในโอกาสนี้ อุปทูตและข้าราชการทุกรายได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ