สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 2/2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 2/2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 424 view
🥰🥰🥰สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 2/2565🥰🥰🥰
ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศศรีลังกาและได้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลคนไทยในศรีลังกา จำนวน 40 คน เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจต่อชุมชนไทยในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงในศรีลังกา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจกจ่ายถุงยังชีพรอบสุดท้ายให้กับคนไทยที่ลงทะเบียนฯ ภายในเดือนกันยายน 2565
***สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนคนไทยที่พำนักในศรีลังกาและยังไม่ได้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลคนไทยในศรีลังกา ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง***
***หากคนไทยในศรีลังกาท่านใดประสบความยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ที่หมายเลข +94 773070747 และ +94 773070748 หรือทางอีเมล์ [email protected] ***

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ