สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 1/2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 1/2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2565

| 109 view
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศศรีลังกาและได้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลคนไทยในศรีลังกา จำนวน 19 คน เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจต่อชุมชนไทยในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงในศรีลังกา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะทะยอยแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับคนไทยที่ลงทะเบียนฯ แล้ว ท่านอื่น ๆ ต่อไป
***สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนคนไทยที่พำนักในศรีลังกาและยังไม่ได้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลคนไทยในศรีลังกา ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง***
***หากคนไทยในศรีลังกาท่านใดประสบความยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ที่หมายเลข +94 773070747 และ +94 773070748 หรือทางอีเมล์ [email protected] ***

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ