สารเนื่องในโอกาสความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังการครบ 65 ปี

สารเนื่องในโอกาสความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังการครบ 65 ปี

25 พ.ย. 2563

107 view

สารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย และสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา เนื่องในโอกาสความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังการครบ 65 ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

สารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ.pdf
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา.pdf