อัตราค่าธรรมเนียมการบริการด้านกงสุลปรับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

อัตราค่าธรรมเนียมการบริการด้านกงสุลปรับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2565

| 477 view

อัตราค่าธรรมเนียมการบริการด้านกงสุลปรับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ

Consular_Fee_9_May_2022.pdf