อุปทูตเข้าร่วมรัฐพิธีถวายเพลิงศพพระมนานายกะแห่งมหานิกายอมรปุระ

อุปทูตเข้าร่วมรัฐพิธีถวายเพลิงศพพระมนานายกะแห่งมหานิกายอมรปุระ

26 มี.ค. 2564

200 view

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายทยทัต กาญจนพิพัฒน์กุล อุปทูต ได้เข้าร่วมรัฐพิธีถวายเพลิงศพ Most Venerable Agga Maha Panditha Kotugoda Dhammawasa Thero พระมนานายกะแห่งมหานิกายอมรปุระ ณ จัตุรัส Independence Square กรุงโคลัมโบ โดยนาย Gotabaya Rajapaksa ประธานาธิบดีศรีลังกา เป็นประธานในรัฐพิธีดังกล่าว มีบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมงาน อาทิ คณะรัฐมนตรีศรีลังกา ประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา คณะนายทหารสามเหล่าทัพ คณะสงฆ์และนักบวชทุกศาสนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ