เอกอัครราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมวัน ASEAN Day ครั้งที่ 55

เอกอัครราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมวัน ASEAN Day ครั้งที่ 55

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ส.ค. 2565

| 87 view
เอกอัครราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมวัน ASEAN Day ครั้งที่ 55
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน ASEAN Day ครั้งที่ 55 จัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำกรุงโคลัมโบ โดยกิจกรรมวัน ASEAN Day เริ่มต้นด้วยการกล่าวถ้อยแถลงของนาง Dewi Gustina Tobing เอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำกรุงโคลัมโบและนาง Aruni Wijewardane ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ตามลำดับ ต่อด้วยกิจกรรมการชักธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 55 ปีการก่อตั้ง ASEAN (8 สิงหาคม 2510) กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญแสดงออกถึงความเป็นอันหนี่งอันเดียวกันของอาเซียนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและพลวัตรของอาเซียนตลอดระยะเวลา 55 ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ