เอกอัครราชทูตเข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงาน Global Scout Kitchen Jamboree 2022

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงาน Global Scout Kitchen Jamboree 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

| 58 view
มื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เอกอัครราชทูต นายพจน์ หาญพล ได้เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงาน Global Scout Kitchen Jamboree 2022 ที่ Vidyartha College เมืองแคนดี โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองแคนดี นาย Kesara Senanasyake เข้าร่วมในพิธีด้วย งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชน เรื่องความมั่นคงด้านอาหารของโลก และการบริหารจัดการความสูญเสียอาหาร นอกเหนือการจัดงานที่เมืองแคนดีแล้ว ยังมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบออนไลน์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ