เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์เส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – โคลัมโบ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์เส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – โคลัมโบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ค. 2565

| 19 view
✈️✈️✈️ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์เส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – โคลัมโบ ✈️✈️✈️
 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์เส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ - โคลัมโบ ที่ Silk Lounge ท่าอากาศยานนานาชาติโคลัมโบ (บันดารานายาเก) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ – โคลัมโบของสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีต่อการกลับมาทำการบินในเส้นทางดังกล่าวของสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือการบินไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสายการบินไทยสมายล์จะประสบความสำเร็จและส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ