เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Keheliya Rambukweela รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ศรีลังกา เพื่อหารือแนวทางการให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับศรีลังก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Keheliya Rambukweela รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ศรีลังกา เพื่อหารือแนวทางการให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับศรีลังก

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 24 view

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Keheliya Rambukweela รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขศรีลังกา ระหว่างการพบหารือ เอกอัครราชทูตได้ย้ำถึงความห่วงใยของภาครัฐและประชาชนไทยที่มีต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนศรีลังกาที่กำลังเผชิญสภาวะวิกฤติในหลายมิติ โดยที่ผ่านมา ไทยได้ส่งความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขกับศรีลังกาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริจาคเงินของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ และการบริจาคเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรมและกรมควมคุมโรค โดยสถานเอกอัครราชทูตเป็นตัวกลางในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือกับศรีลังกา ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวขอบคุณความช่วยเหลือจากประเทศไทยดังกล่าว นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมสถานกาณ์ด้านสาธารณสุชของศรีลังกาและหารือแนวทางการให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับศรีลังกาในอนาคตด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ