เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา "ตามรอยลังกาวงศ์"

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา "ตามรอยลังกาวงศ์"

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ม.ค. 2566

| 37 view
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา "ตามรอยลังกาวงศ์" ที่ศูนย์วัฒนธรรมพุทธศาสนา ฟาเหียน เมืองเวลเวอริยะ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 270 ปี พระอุบาลีเถระนำคณะพระธรรมทูตจากกรุงศรีอยุธยา (สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) เดินทางเพื่อไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในศรีลังกา อันเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ของศรีลังกาในเวลาต่อมา โดยโครงการฯ มีกำหนดที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ม.ค. - 9 ก.พ. 2566 และมีพระภิกษุ ภิกษุณี สามเณรจากประเทศไทย ลาวและเมียนมา เข้าร่วมรวม 46 รูป
 
On 12 January 2023, H.E. Ambassador Poj Harnpol, as the chief guest, presided over the opening ceremony of the "Following in the footsteps of Langkawong" Dhammayatra at the Faxian Buddhist Cultural Center, Weliweriya. The Dhammayatra was organized to commemorate the occasion of the 270th anniversary of Upali Thera leading a group of Buddhist monks from Ayutthaya (during the reign of King Borommakot known in Sri Lanka as King Dhammikaraja) to revive Buddhism in Sri Lanka. Upali Thera later found the Siam Nikaya that has florished in Sri Lanka today. The Dhammayatra was scheduled to be held between 11 January - 9 February 2023 with the participation of 46 monks, nuns and novices from Thailand, Laos and Myanmar.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ