เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เดินทางเข้าพบเลขาธิการแผนโคลัมโบในโอกาสอำลาตำแหน่ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เดินทางเข้าพบเลขาธิการแผนโคลัมโบในโอกาสอำลาตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2566

| 123 view

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เดินทางเข้าพบ ดร. Benjamin P. Reyes เลขาธิการแผนโคลัมโบในโอกาสอำลาตำแหน่ง ณ สำนักงานแผนโคลัมโบ ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้สนทนาเกี่ยวกับพัฒนาการความร่วมมือระหว่างไทยและแผนโคลัมโบในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในอนาคต อาทิ การเปิดสำนักงานสาขาแผนโคลัมโบที่ประเทศไทย การจัดตั้งกองทุนแผนโคลัมโบ การจัดกิจกรรม/โครงการที่ประเทศในห้วงปีหน้า ฯลฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ