เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์

16 ธ.ค. 2564

51 view

เมี่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายอิบราฮิม มุฮัมเมด ศอลิห์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ สำนักประธานาธิบดี กรุงมาเล่ และดำรงตำรงแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงโคลัมโบ อีกตำแหน่งหนึ่ง ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับประธานาธิบดีฯ ในประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การศึกษา การส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยว การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Circular-Green Economy (BCG)) การค้าและการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ