เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมัลดีฟส์และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำมัลดีฟส์ และพบหารือกับกงสุงกิตติมศักดิ์ไทยประจำมัลดีฟส์ ในโอกาสที่ได้เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อประธานาธิบดีมัลดีฟส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมัลดีฟส์และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำมัลดีฟส์ และพบหารือกับกงสุงกิตติมศักดิ์ไทยประจำมัลดีฟส์ ในโอกาสที่ได้เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อประธานาธิบดีมัลดีฟส์

20 ธ.ค. 2564

38 view
 
เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2564 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และพบหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมัลดีฟส์ ในโอกาสที่ได้เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อประธานาธิบดีมัลดีฟส์ ได้แก่ นาย Ahmed Khaleel รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมัลดีฟส์ นาย Abdul Ghafoor Mohamed ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมัลดีฟส์ และนาย Mohamed Hameed ผู้บัญชาการตำรวจมัลดีฟส์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อหาลู่ทางในการเพิ่มพูนสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับมัลดีฟส์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น อาทิ การมุ่งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การศึกษา การส่งเสริมและการฟื้นฟูการท่องเที่ยว การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Circular-Green Economy (BCG)) การขอรับการสนับสนุนในกรอบการเลือกตั้งในองค์การระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุน การคุ้มครองดูแลคนไทยในมัลดีฟส์ รวมถึงการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำมัลดีฟส์ ได้แก่ นาย Munu Mahawar เอกอัครราชทูตอินเดียประจำมัลดีฟส์ นาง Wang Lixin เอกอัครราชทูตจีนประจำมัลดีฟส์ และนาง Keiko Yanai เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำมัลดีฟส์ เพื่อทำความรู้จักและหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความสัมพันธ์ของประเทศอินเดีย จีน และญี่ปุ่นกับมัลดีฟส์ การดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคในมัลดีฟส์ ตลอดจนการดูแลและให้การคุ้มครองนักธุรกิจคนชาติที่เข้ามาลงทุนในมัลดีฟส์

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Ahmed Ali Manik กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมัลดีฟส์ เพื่อทำความรู้จักและแสดงความขอบคุณที่นาย Manik กงสุลกิตติมาศักดิ์ไทยฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแข็งขันในการปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุล โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในมัลดีฟส์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อปี พ.ศ. 2563 และทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยฯ ภาพรวมและความท้าทายจากการปฏิบัติงานกงสุลในมัลดีฟส์ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกงสุลต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ