โครงการกงสุลสัญจรที่ประเทศมัลดีฟส์ ครั้งที่ 1/2565

โครงการกงสุลสัญจรที่ประเทศมัลดีฟส์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ส.ค. 2565

| 1,122 view

เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่ประเทศมัลดีฟส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การให้บริการออกหนังสือเดินทาง การรับรองนิติกรณ์เอกสาร (สัญญาจ้างงาน) การเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไทย และการพบปะชุมชนไทยที่โรงแรม Anantara Veli Maldives Resort และ Crossroads Maldives โดยในระหว่างการพบปะชุมชนไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณคนไทยทุกท่านสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวมา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ