โครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงมาเล่ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงมาเล่ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ม.ค. 2566

| 353 view
🚨🚨🚨 ประกาศสำหรับคนไทยในมัลดีฟส์ 🚨🚨🚨
สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ มีกำหนดจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงมาเล่ เพื่อให้บริการออกหนังสือเดินทางและรับรองเอกสาร (นิติกรณ์เอกสาร) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 หากท่านมีความประสงค์จะรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าว โปรดส่งอีเมล์มาที่ [email protected] หรือโทร +94 773070747 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลานัดหมายและสถานที่การให้บริการแก่ท่านต่อไป
 
🚨🚨🚨Announcement for Thai nationals in Maldives🚨🚨🚨
The Royal Thai Embassy in Colombo will organize the mobile consular services, which include passport issuance and legalization of documents, in Male from 31 January -1 February 2023. Thai nationals who are interested in those services may send an inquiry to [email protected] or call +94 773070747. The last day for the registration is 26 January 2023.