ประกาศเตือนคนไทยที่ขอรับการตรวจลงตราออนไลน์ (ETA visa) เข้าประเทศศรีลังกา

ประกาศเตือนคนไทยที่ขอรับการตรวจลงตราออนไลน์ (ETA visa) เข้าประเทศศรีลังกา

25 พ.ย. 2562

644 view

โดยที่ในปัจจุบัน มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้เว็บไซต์ปลอมหลอกลวงนักท่องเที่ยวที่สมัครขอรับการตรวจลงตราออนไลน์ (ETA visa) เข้าประเทศศรีลังกาและหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครฯ จำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จึงขอประกาศเตือนคนไทยที่จะสมัครขอรับการตรวจลงตราออนไลน์ (ETA visa) เพื่อเข้าประเทศศรีลังกา ขอให้ใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น http://www.eta.gov.lk

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของศรีลังกา (Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจออก ETA visa ให้แก่คนต่างชาติเท่านั้น โดยมีเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ คือ http://www.immigration.gov.lk