ข้อมูลติดต่อสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์

 

นาย Ahmed Ali Manik ตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์

โทรศัพท์: +960 300 5007
โทรศัพท์ (กรณีฉุกเฉิน): +960 7398765
Website: thaiconsulate.mv
Email: [email protected]