ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ในช่วง COVID-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ในช่วง COVID-19

10 พ.ย. 2563

สถานเอกอัครราชทูตขอประชาสัมพันธ์ “มาตราการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปดังรายละเอียดปรากฎตามตารางแนบท้าย

1. คนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังได้รับวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขไทยครบตามโดสที่กำหนดแล้ว*** ได้สิทธิการเดินทางเข้าประเทศโดยยกเว้นการกักตัว (Exemption from quarantine - Test and Go) โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากภาพด้านล่าง
2. คนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยแต่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่กำหนด ต้องกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine ) โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากภาพด้านล่าง
3. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยสามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ https://tp.consular.go.th/ ผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากรู้สึกว่าเกิดความล่าช้ามากเกินไปในการลงทะเบียน โปรดติดต่อ thpass@tp.consular.go.th และ support@tp.consular.go.th เพื่อติดตามสถานะการลงทะเบียน หรือโทร +66 2572 8442
4. ผู้ที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไปแล้วได้
5. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้ปกครอง
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com
 
***รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรอง
CoronaVac (Sinovac) (2 เข็ม)
AstraZeneca/ Covishield (2 เข็ม)
Pfizer-BioNTech/ Comirnaty (2 เข็ม)
Janssen (Johnson & Johnson) (1 เข็ม)
Moderna (2 เข็ม)
Sinopharm/ COVILO (2 เข็ม)
Sputnik V (2 เข็ม)
- กรณีได้รับวัคซีนสองเข็ม ต่างบริษัทผู้ผลิต จะต้องมีระยะห่างรับวัคซีนเข็มที่สองอย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด
เข็มแรก (Sinovac) = เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
เข็มแรก (AstraZeneca) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
เข็มแรก (Moderna) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
เข็มแรก (Sinopharm) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
เข็มแรก (Sputnik V) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง
- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ตารางเปรียบเทียบมาตรการการเข้าออกประเทศ_(1)