ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ในช่วง COVID-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ในช่วง COVID-19

10 พ.ย. 2563

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในมัลดีฟส์และศรีลังกา

         ขั้นตอนตามประกาศนี้เป็นขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศแบบปรกติ (กักตัว 14 วันในสถานที่กักตัวทางเลือก) หากท่านเป็นคนไทยในมัลดีฟส์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ https://colombo.thaiembassy.org/th/content/psb?cate=5d7cff7115e39c0cf80058cc

***คนไทยในศรีลังกายังไม่สามารถร่วมโครงการ Phuket Sandbox เนื่องจากศรีลังกาไม่ใช่ประเทศเป้าหมายของ Phuket Sandbox***

  1. ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ที่ลิงค์ https://coethailand.mfa.go.th/
    ***ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง*** (การขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยไม่มีค่าธรรมเนียม)

          1.1 การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) มี 2 ขั้นตอน คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมด้วยรหัส 6 หลัก เมื่อคุณลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ขั้นตอนแรกสำเร็จ

          1.2 เมื่อคุณได้รับการอนุมัติขั้นตอนแรกแล้ว คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินได้โดยตรงกับสายการบินที่คุณประสงค์จะใช้เดินทางและสามารถจองสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) ได้ที่

                   - https://entrythailand.go.th/
                   - https://asqthailand.com/
                   - https://asq.locanation.com/
                   - https://asq.ascendtravel.com/
                   - https://www.agoda.com/quarantineth

                ***ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 ผู้ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศจะต้องแสดงหลักฐานการจองสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) ทุกกรณี***

          1.3 เมื่อการลงทะเบียนขั้นตอนที่สองของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล”

          1.4 ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

 

  1. ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID-Free Certificate) ตามที่สายการบินกำหนด (อาทิ ผู้โดยสารสายการบิน Qatar Airways ต้องแสดงผลตรวจโควิทแบบ PCR เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการเดินทาง) โดยสถานทูตฯ แนะนำให้ตรวจแบบ PCR Testing โดยใบรับรองแพทย์/ผลตรวจต้องลงวันและเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง

  2. เอกสารจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเดินทาง ได้แก่

          - หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
          - หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE)
          - บัตรโดยสารเครื่องบิน (ติดต่อจอง/ซื้อได้โดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน)
          - หลักฐานการจอง AQ

  1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com หรือโทร +94 773070747 และ +94 773070748

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Latest_Procedures_for_Thai_Nationals_as_of_23_Sept_2021