ศรีลังกาหรือเกาะลังกา คนไทยรู้จักกันดีจากเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นเรื่องของพระรามกับทศกัณฑ์และนางเอกของเรื่อง นางสีดาที่ถูกทศกัณฑ์ลักพาตัวมายังเกาะนี้ นอกจากนั้นก็ยังรู้จักผ่านเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ด้วย ซึ่งคนไทยสมัยปู่ย่าหรือคนรุ่นเก่ารู้จักกันดี

ศรีลังกาสำหรับคนไทย อาจจะมีเพียงแค่นี้ที่อยู่ในการสนทนาและกล่าวถึง คนที่รู้เรื่องมากขึ้นหน่อยก็อาจจะทราบถึงเรื่องชาซีลอนที่มีชื่อเสียงระดับ โลก หรือคนที่เป็นนักแสวงบุญ เคยไปแสวงบุญที่อินเดียแล้วก็อาจจะทราบว่าศรีลังกาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ มีชื่อเสียงเช่นกันคือพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันต์ของพระพุทธเจ้าที่ถูกนำมา ไว้ที่ศรีลังกาตั้งแต่โบราณกาล รวมทั้งกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์จากต้นแรกซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

ศรีลังกาในปัจจุบัน เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งในดินแดนเอเชียใต้ ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ โดยเฉพาะด้านพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้อย่างไม่น่าเชื่อ

จะเชื่อ หรือไม่ก็ตาม แต่ ณ วันนี้ เดือนนี้ ผมก็ได้มาอยู่ ณ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าดินแดนแห่งมารดาที่ได้ทนุถนอม ปกป้องพุทธศาสนาสืบต่อจากแดนพุทธภูมิ ทำให้พุทธศาสนาเถรวาทยืนยงแและมั่นคงมาจนบัดนี้

บล๊อค "เรื่องเล่าจากโคลัมโบ" จึงเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี้ โดยจะนำเรื่องเล่าที่น่าสนใจที่ได้พบประสบเห็นในระหว่างใช้ชีวิตบนเกาะนี้ ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ เพื่อประโยชน์และความสุขสืบต่อไป

ผู้เล่า เรื่องคงมิได้มีแต่ผมเท่านั้นแต่ทุกคนที่มีความปรารถนาจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้สามารถเข้ามาสนทนากันได้ ก็ขอฝากบล๊อคนี้กับกัลยาณมิตรทุกท่านในโกทูโนและทุกท่านที่สนใจ

ด้วยความปรารถนาดี

พลเดช

29 กุมภาพันธ์ 2555