บริการคนไทย

บริการคนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,219 view

 

ชาวไทยผู้ประสบปัญหาใด ๆ ในศรีลังกา โปรดติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 

Royal Thai Embassy in Colombo

26, Sir Marcus Fernando road,

Colombo 7, Sri Lanka

Tel. (9411) 752-9500-3
Fax. (9411) 752 - 9504
Email. [email protected] or [email protected]

 

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.00 น. ,  บ่าย 14.00 - 16.30 น.

 

หมายเหตุ ::  เวลาศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง

                   หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศศรีลังกาเป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น