การแข่งขันตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2566

การแข่งขันตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 373 view
🏆🏆🏆ในวาระครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (8 สิงหาคม 2566) สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการแข่งขันตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ อาคารสยามนิวาส เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเกร็ดควาวมรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยมีนักเรียนศรีลังกาจำนวน 9 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 18 คนเข้าร่วม ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีกับ Thurstan College ที่ได้อันดับที่ 1 ในปีนี้และขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง 9 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดตลาดนัดไทยและอาเซียนควบคู่ไปกับการแข่งขันตอบคำถามวิชาการในวันและสถานที่ดังกล่าวด้วย👏🏻👏🏻👏🏻
In commemoration of the ASEAN day (8 August 2023) this year, the Royal Thai Embassy in Colombo organized a Quiz Show on ASEAN and ASEAN countries on 17 September 2023 at Siam Nivasa. 9 schools in Colombo with a total of 18 students participated in the Quiz Show. They all have impressively shown their hard work and great knowledge about ASEAN. Our appreciation goes to all the students, parents, teachers, and principals from the following 9 schools for taking part in our Quiz Show this year, making it a very fun and memorable event. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
• Ananda Vidyalaya
• Devi Balika Vidyalaya
• Nalanda Vidyalaya
• Royal College
• St. Peter's College
• Thurstan College
• S. Thomas' College
• D.S. Senanayake College
• Lady's College
🎉🎉🎉 Last but not least, CONGRATULATIONS to Thurstan College, the WINNER 🏆 of our ASEAN Quiz Show 2023, and D.S. Senanayake College, the Runner-up. 👏🏻👏🏻👏🏻

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ