สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เชิญคณะบริษัทรับรองมาตรฐานฮาลาลและนักธุรกิจศรีลังกาศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เชิญคณะบริษัทรับรองมาตรฐานฮาลาลและนักธุรกิจศรีลังกาศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2566

| 299 view
เมื่อวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เชิญคณะบริษัทรับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal Accreditation Council (Guarantee) limited -HAC) และนักธุรกิจศรีลังกาศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเยี่ยมชมโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal ของไทย อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับหอการค้าไทย - ศรีลังกาจัดกิจกรรมพบหารือและจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและศรีลังกากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอจุดเด่นด้านมาตรฐานและสินค้าฮาลาลของไทย สำรวจตลาดสินค้าฮาลาลศรีลังกาและเพื่อปูทางสำหรับการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับศรีลังกาเพื่อการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา (SLTFTA) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567
The Royal Thai Embassy in Colombo invited representatives of Halal Accreditation Council (Guarantee) limited -HAC and Sri Lankan businessmen for a study visit in Thailand from 16 - 19 August 2023 with the aim to promote and showcase Thailand’s Halal certification and Halal products. The delegates visited the Central Islamic Council of Thailand and the Halal Science Center Chulalongkorn University and a number of Halal certified factories such as CPF (Thailand) Public Company Limited, KCG Corporation Public Company Limited. In addition, the embassy in collaboration with the Thai-Sri Lanka Chamber of Commerce organized a meeting and a business matching between Thai and Sri Lankan businessmen. The event was a part of the Embassy’s effort to evaluate Sri Lanka’s market and to increase trade and investment between Thailand and Sri Lanka in the advent of the Thai-Sri Lanka Free Trade Agreement (SLFTA) negotiations expected to be completed in 2024.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ