🚨โครงการกงสุลสัญจรที่ประเทศมัลดีฟส์ ครั้งที่ 2/2565🚨

 🚨โครงการกงสุลสัญจรที่ประเทศมัลดีฟส์ ครั้งที่ 2/2565🚨

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2565

| 1,139 view

 🚨โครงการกงสุลสัญจรที่ประเทศมัลดีฟส์ ครั้งที่ 2/2565🚨

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่ประเทศมัลดีฟส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การให้บริการออกหนังสือเดินทาง การรับรองนิติกรณ์เอกสาร (สัญญาจ้างงาน) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและพบปะชุมชนไทยที่โรงแรมอนันตรา ดิกู โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิและ Crossroads Maldives โดยในระหว่างการพบปะชุมชนไทย นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูตฯ และนายพีระภัทร ทองรอด เลขานุการเอก ได้ให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมัลดีฟส์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมสวัสดิภาพของคนไทยในมัลดีฟส์

 

🚨The 2nd Mobile Consular Services in the Maldives, 28 June-1 July 2022 🚨

During 28 June -1 July 2022, the Royal Thai Embassy in Colombo organized the Second Mobile Consular Services in the fiscal year 2022 in the Maldives. The Mobile Consular Services included passport issuance, legalization of documents (work contract), mental health services and meetings with Thai communities at Anantara Dhigu, Centara Ras Fushi and Crossroads Maldives. During the meetings, H.E. Mr. Poj Harnpol, Ambassador of the Kingdom of Thailand to Maldives, and Mr. Peerapat Tongrod, First Secretary, shared relevant information and discussed with Thai nationals on ways to further enhance the protection of rights and interest of Thai people living abroad. At the same instance, the Ambassador also had a bilateral meeting with Controller General of Maldives immigration and discussed measures to protect and promote the interests of Thai nationals in the Maldives. The embassy would like to thank all Thai nationals who participated in the activities.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ