🚨🚨🚨การลงทะเบียนคนไทยในศรีลังกา🚨🚨🚨

🚨🚨🚨การลงทะเบียนคนไทยในศรีลังกา🚨🚨🚨

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2565

| 1,259 view

ด้วยปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความไม่ปรกติจากสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในศรีลังกา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ขอความร่วมมือคนไทยในศรีลังกากรอกแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลสำคัญให้แก่คนไทย โดยดำเนินการผ่านลิงค์ดังแนบ

 

https://forms.gle/ygfecwwjRCfFGTYk9