อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางปรับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564

อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางปรับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564

12 มี.ค. 2564

231 view

อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางปรับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564
รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Passport_Fee_12_MAR_2021.pdf