โครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงมาเล่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2566

โครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงมาเล่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2566

| 416 view
🚨🚨🚨 ประกาศสำหรับคนไทยในมัลดีฟส์ 🚨🚨🚨
สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ มีกำหนดจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงมาเล่ เพื่อให้บริการออกหนังสือเดินทางและรับรองเอกสาร (นิติกรณ์เอกสาร) ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2566 หากท่านมีความประสงค์จะรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าว โปรดส่งอีเมล์มาที่ [email protected] หรือโทร +94 773070747 และ +94 773070748 ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลานัดหมายและสถานที่การให้บริการแก่ท่านต่อไป
🚨🚨🚨Announcement for Thai nationals in Maldives🚨🚨🚨
The Royal Thai Embassy in Colombo will organize the mobile consular services, which include passport issuance and legalization of documents, in Male from 7-9 September 2023. Thai nationals who are interested in those services may send an inquiry to [email protected] or call +94 773070747 and +94 773070748. The last day for the registration is 4 September 2023.